Vi holder sommerferie

Første bankospil i den nye sæson 2021 - 2022 bliver den 5. september 2021

Vel mødt til en forhåbentlig næsten normal sæson.

Sidste nyt

Glædelig nyhed

VI SPILLER JULEBANKO PÅ SØNDAG DEN 30/5-2021

 

Vi glæder os til at se jer.

Se mere under: Julebanko

24.5.2021

Genåbning af Banko. Hvornår? Hvordan?

Bestyrelsen har vendt mulighederne. Der er to datoer, der er interessante:

 • 6. maj åbner indendørs servering, kulturaktiviteter og idræt for voksne

 • 21. maj åbner bl.a. idræts- fritids og foreningsaktiviteter

I efteråret var vi omfattet af reglerne for kulturaktiviteter, hvor der uanset et lavere generelt forsamlingsforbud måtte være helt op til 500 personer i lokalet, når særlige krav var opfyldt. I begyndelsen kunne vi overholde afstandskravene ved at sidde 3 personer ved et 6 mandsbord, to på den ene side og en på den modsatte side. Til sidst skulle alle sidde med ansigtet vendt mod scenen som i biograf og teater. 

Vi ved ikke, om vi kan spille igen efter den 6. maj og heller ikke, hvilke retningslinjer, vi i givet fald skal overholde. Men vi har allerede reserveret lokalet, så vi eventuelt kan spille den 9., 16. og 30. maj. Hvis vi spiller den 30. maj bliver det både et tilpasset julebankospil og sidste bankospil inden sommerferien. 

Hold øje med hjemmesiden og Facebook, hvor vi håber at kunne orientere nærmere i løbet af uge 18.

 

Taastrup Banko aflyser indtil videre

Som det fremgik af pressemøde i dag, er alle eksisterende corona tiltag i hele landet forlænget til og med 28. februar 2021.

At vi hidtil har kunnet afholde bankospil skyldtes det ”store” forsamlingsforbud, som betød, at vi kunne være flere end 10 personer samlet, når alle vendte ansigtet samme vej - mod scenen.

Desværre er Taastrup en af 38 kommuner, som er omfattet af skærpede tiltag foreløbig frem til 3. januar 2021. Det indebærer bl.a. suspendering af det ”store” forsamlingsforbud.

Vi vil løbende følge udviklingen og orientere på Facebook og hjemmeside, når vi spiller igen.

Med ønsket om en God Jul og et Godt Nytår takker vi vores trofaste spillere for opbakningen og håber, vi snart vi ses igen. 

Indgangsbilletter til julebanko den 13.12.2020

Da julebankoet er blevet aflyst, vil alle indgangsbilletter blive refunderet 

  - ved køb af kontrolkuponer ved et kommende bankospil

  - efter eget ønske - send en mail til email@taastrupbanko.dk 

    med oplysning om, hvorledes beløbet skal tilbagebetales

7.12.2020

Indgangsbillet til julebanko

Den 15. og 22. november kan vore medlemmer købe indgangsbillet til julebankospillet for 50 kr.

Billetten er personlig, kan ikke overdrages og refunderes ikke i tilfælde af udeblivelse. Beløbet kan bruges som delvis betaling ved køb af kontrolkupon til julebankoet.

Ved køb af indgangsbillet bedes oplyst medlemsnummer på det/de medlemmer, man ønsker at sidde sammen med.

Den 29. november vil evt. ikke solgte billetter blive solgt til gæster, og den 6. december vil det ved opslag blive bekendtgjort, hvilken plads, man har fået. 

I tilfælde af "corona-lukning" refunderes beløbet. 

 

Seneste corona tilpasninger

Så fik vi besøg af Corona Politiet

Som mange af jer erfarede til banko søndag den 1. november, fik vi besøg af Corona Politiet.

De konkluderede, at vi overholder de foreskrevne restriktioner, ønskede os fortsat god bankoaften og smuttede igen.

2.11.2020

 

 

Så alt er i den skønneste orden

Fra og med den 15. okto

ber 2020 har vi som følge af det mindre antal pladser i salen været nødt til at lukke for tilgangen af nye medlemmer. De få ledige pladser, der er på nuværende tidspunkt, vil ikke kunne reserveres, men er forbeholdt de medlemmer, der ikke allerede har en reserveret plads. Ledige pladser tildeles efter princippet "først til mølle", ligesom det kan blive nødvendigt at afvise spillere, hvis det maksimale antal nås.

Vi gør alt, hvad vi kan for at få plads til så mange spillere som muligt - inden for de til enhver tid gældende corona regler. Vi passer på hinanden og håber på jeres forståelse.

15.10.20

-----------------------------------------------------------------------------

Efter at alle siden den 27. september har skullet sidde "som i en biograf" med ansigtet vendt mod scenen, er der ikke så mange pladser i salen som normalt. Og samtidig har vi fået flere nye spillere siden opstarten i september. 

For at vi kan tilbyde alle en plads at sidde på, vil vi derfor fjerne pladsreserveringskortene fra de pladser, hvor den faste spiller endnu ikke er kommet kl. 14.45. Derefter vil pladsen være ledig for alle på dagen men kan ikke reserveres.  

5.10.20

Corona folder

 

 

TAASTRUP BANKO 

                                                      Corona Foranstaltninger

September 2020

                                                         Parkskolen Festsal

Parkvej 76, 2630 Taastrup

 Velkommen tilbage til Bankospil i Taastrup!

 Særlige Corona-foranstaltninger

I foråret måtte vi stoppe i utide på grund af Corona. Når vi nu åbner igen, skal vi som minimum overholde gældende Corona restriktioner.

På de efterfølgende sider kan du læse, hvordan bestyrelsen vil sikre overholdelse af reglerne, så det bliver trygt at gå til banko igen.

Vi skal holde følgende minimumsafstand til hinanden:

 • Maksimalt 3 spillere ved hvert 6 mands bord
 • Sort firkant viser, hvor man må sidde. Med rødt kryds på bordet vises, hvor man ikke må sidde.

Gælder for alle – der skal også være afstand til familie og venner 

Pladsreservationr

Med kun 3 spillere ved hvert bord er det desværre nødvendigt at suspendere den nuværende pladsreserveringsordning.

Første gang man kommer, finder man derfor en ledig plads. Hvis man kommer jævnligt, kan den reserveres til senere bankospil, så længe, der er Corona restriktioner. På alle ledige pladser ligger en grøn seddel.

Hvis du ønsker at få pladsen fremover, skriver du medlemsnummer på sedlen og afleverer den i kasse ved udgangen.

Næste gang vil pladsen være reserveret til dig med en særlig Coronareservation på bordet

Kaffe og kager

 • Hjælperne i baren skænker kaffe/te op til spillerne
 • Dåsen med gratis småkager er fjernet
 • Vi har i stedet indkøbt pakker med 4 småkager i hver. Der vil blive udleveret 1 pakke sammen med kaffe/te
 • Man kan købe flere pakker for 2 kr. pr. stk.

I det omfang, vi falder over andre tilbud på indpakkede småkager, vil vi sælge disse til en billig pris. I øvrigt er det fortsat tilladt at medbringe egen kaffe/te og kage.

Ekstra rengøring 

 • Alle bordplader er grundigt rengjort/sprittet af, inden vi åbner
 • Alle håndtag og toiletter sprittes af, inden vi åbner og igen inden pausen

Kontrol af plader

 • Alle banko kontrolleres af de sædvanlige pladekontrollanter.
 • Spillere, der ønsker større afstand rejser sig og går om bag kontrollanten.

Hvis du bliver testet positiv, vil vi gerne hjælpe med at sikre smittesporing

Oplys derfor gerne til formanden, hvis du konstateres smittet med Corona virus og kan have smittet andre ved et bankospil. Mailadresse formand@taastrupbanko.dk eller tlf. 22515444 kan benyttes.

Vi vil derefter fortælle om det på hjemmesiden www.taastrupbanko.dk samt Facebook, så andre spillere kan tage deres forholdsregler.

Du er anonym. Dit navn bliver ikke nævnt i opslaget!

Alting har en bagside – også denne folder. Og den er næsten det vigtigste.

Derfor må vi være flere end 50 trods særligt forsamlingsforbud:

BEK nr. 865 af 13/06/2020 med senere ændringer indeholder bl.a. betingelser, som skal være opfyldt, for at man trods forsamlingsforbud kan være helt op til 500 personerved inden- og udendørs arrangementer med fast eller midlertidig sædeopstilling i lokaler og lokaliteter, hvor kunder, besøgende eller deltagere i det væsentlige sidder ned.

Særligt for indretningen gælder, at der skal være 2 m2 pr. person og 1 meter mellem hver person.

Vores bankospil er tilrettelagt efter disse retningslinjer.

                                          ooooooooooooooooooooo

Udluftning, påklædning og rygning:

Så længe coronarestriktionerne varer, vil vi lufte ud i pausen ved at åbne døren ved køkkenet ud mod Rødkælkevej. Rygere kan desuden benytte denne udgang.

                                           oooooooooooooooooooo

Der kan være problemer med at få tilstrækkelig varme. Vi har tæpper til udlån og ekstra varmeovne i fyringssæsonen, men opfordrer også spillerne til at tage fornuftigt (varmt) tøj på.

God fornøjelse!

 

 

 

 

 

 

JUBI så er det snart bankotid igen.

Taastrup Banko starter ny sæson søndag den 6. sept. 2020. Dørene åbner første gang kl.13.30.

Vi åbner lidt tidligere, da der vil være nogle nye tiltag pga. Corona, som vi skal efterleve.

Bl.a. er tidligere faste pladsreservationer annulleret, da vi har en afstandsrestriktion, der skal overholdes. 

Der vil være mulighed for at reservere din nye Corona plads 😉 så længe vi har disse restriktioner at rette os efter.

Der vil være håndsprit ved indgangen, samt på salgsbordene og ved kaffen.
Der vil være tydelige afstandsmarkeringer på gulv ved toiletter, kaffen/baren samt ved salgsbordene, som skal overholdes.

Håber i vil tage godt imod, de tiltag, som vi er blevet nødsaget til at indfører, for at det kunne blive muligt at komme til bankospil igen - hvilket vi har set frem til lige siden nedlukning i marts.  

Derfor kom i god tid, og find dig godt til rette 😍 med afstand og håndsprit.

Lidt ekstra info:

Dørene åbner som sagt kl. 13.30
Salgsbordene åbner 13.45
Spillet starter kl. 15.30

Husk at få fornyet din medlemskort for ny sæson 2020/2021.

Husk også at vi spiller vores kaffespil, som vi skulle have spillet den sidste bankodag. Dette spiller vi så i stedet den 6. sept. - så din kaffebon skal ombyttes til kaffespil.
Vi trækker også vores årsgevinst på kontrolkuponerne.

Så der er alt mulig grund til at komme til banko igen, der sker en masse spændende ting.

Vi glæder os til at byder jer velkommen - om andet så til en lidt anderledes opstart pga. Corona end vi er vant til - men hvis vi hjælper hinanden, har ja-hatten på, holder afstand, så skal det nok gå.  Det er vi helt sikre på.

 

Taastrup Banko støtter Broen Høje-Taastrup

Ekstraordinær generalforsamling 16.2.2020 kl. 13.45

Forhøjede gevinster i sæson 2019 - 2020

Glæd jer til den nye sæson, hvor mange gevinster er blevet forhøjet. 

Se mere under Priser og spil

 

 

Skaf et nyt medlem og deltag i lodtrækning om 1.000 kr.

Vær med til at skaffe flere spillere, så vi igen kan sætte gevinststørrelserne i vejret.

 1. Tag det nye medlem med til medlemsregistreringen, og få dit medlemsnummer noteret på indmeldelsesblanketten
 2. Når det nye medlem, har været her 5 gange, er der den 6. gang chokolade og et lod til lodtrækningen om 1.000 kr. til den, der har anbefalet medlemmet.
 3. Når 10 nye medlemmer har været her 5 gange (Der er udleveret 10 gange chokolade/lodder) trækker vi lod om 1.000 kr. blandt de medlemmer, der har anbefalet dem.

 

Et medlem kan anbefale flere og kan således få flere lodder med i lodtrækningen. Det nye medlem må ikke have været medlem i sæson 2016-2017 eller 2017-2018.

 

 

 

 

Gevinsterne i de ordinære spil er ændret

Der har været et rigtigt fin fremmøde i forårsmånederne i sæson 2016-2017. Derfor kan vi igen tillade os at ændre gevinststørrelsen på nogle af de ordinære spil.

Gevinsterne vil fremover være:

Spil 1 - 11: 1 række - 75 kr., 2 rækker - 125 kr. og 3 rækker - 200 kr.

Spil 12 - 23: 1 række - 100 kr.,  2 rækker - 150 kr. og 3 rækker - 225 kr.

 

 

 

 

 

Seneste nyt

27-05-2014

På dette sted vil vi fortælle kort om nyheder og ændringer til øvrige sider. Eventuelle ændringer vil samtidig være beskrevet mere uddybende på den side, de vedrører.