Vi spiller fortsat

På pressemødet i fredags, blev det slået fast, at på trods af, at forsamlingsforbuddet på 50 pers. nu gælder hele landet, så er det stadig 500 for arrangementer, hvor deltagerne i det væsentlige sidder ned. 

Det er vi jo glade for. 

God weekend, og vi ses på søndag. 

19.9.2020

 

Nyt efter ændring af forsamlingsforbud i Høje Taastrup Kommune

 

GLÆDELIGE NYHEDER.

Vi har i bestyrelsen arbejdet hårdt de sidste par dage, for at vi kunne fortsætte med at spille banko, på samme måde, som vi gjorde I søndags den 6/9-2020.

Vi har nu fået godkendelse fra Københavns Vestegns Politi, jvf. Bekendtgørelse 865 af 13/6-2020 med senere ændringer, der bl.a. indeholder betingelser, som skal være opfyldt, for at man trods forsamlingsforbud kan være helt op til 500 personer ved inden- og udendørs arrangementer med fast eller midlertidig sædeopstilling i lokaler og lokaliteter, hvor kunder, besøgende eller deltagere i det væsentlige sidder ned. Særligt for indretningen gælder, at der skal være 2 m2 pr. person og 1 meter mellem hver person.

Vores bankospil er tilrettelagt efter disse retningslinjer.

Samtidig har vi for god ordens skyld også kontaktet Sundhedsstyrelsen, samt Høje Taastrup Kommune, som har givet os samme svar, som Politiet.

Så vi kan med glæde sige til jer alle - AT VI SES PÅ SØNDAG KL. 14..!!

De pladsreservation, som blev lavet I søndags, af de spillere, som var mødt op, de vil ligge fremme og gælde fra på søndag. Der er STADIG rigeligt med plads, også til nye spillere.

Vi har udarbejdet en Corona folder, som fortæller om de sikkerhedsforanstaltninger vi har implementeret. Folderen er gengivet herunder.

Der gælder stadig de samme regler hos os, som alle andre steder, vedr. afstand og hygiejne.

Det er derfor vigtigt, at man selv sørger for den rette afstand til andre mennesker. Vi har opsat afstandsmarkeringer, men det er jer selv, der skal hjælpe med til, at de overholdes. Det er ok, at påpege over for andre, hvis I mener, de kommer for tæt på.

Vi vil gøre vores, for at I kan føle jer trygge, når I er til banko hos os, resten af ansvaret er op til den enkelte spiller selv.

Der vil være ekstra rengøring samt udluftning, derfor er det en god ide, at have en lun trøje med eller et tæppe, da det godt kan føles koldt i salen, da vi jo i det væsentlige sidder stille. Vi har også tæpper, der kan lånes, samt vi sætter ekstra varmeovne op i fyringssæsonen.

Vi vil se meget frem til at tage godt imod jer alle igen på søndag den 13/9-2020 🙂🙂

 

 

Corona folder

 

 

TAASTRUP BANKO 

                                                      Corona Foranstaltninger

September 2020

                                                         Parkskolen Festsal

Parkvej 76, 2630 Taastrup

 Velkommen tilbage til Bankospil i Taastrup!

 Særlige Corona-foranstaltninger

I foråret måtte vi stoppe i utide på grund af Corona. Når vi nu åbner igen, skal vi som minimum overholde gældende Corona restriktioner.

På de efterfølgende sider kan du læse, hvordan bestyrelsen vil sikre overholdelse af reglerne, så det bliver trygt at gå til banko igen.

Vi skal holde følgende minimumsafstand til hinanden:

 • Maksimalt 3 spillere ved hvert 6 mands bord
 • Sort firkant viser, hvor man må sidde. Med rødt kryds på bordet vises, hvor man ikke må sidde.

Gælder for alle – der skal også være afstand til familie og venner 

Pladsreservationr

Med kun 3 spillere ved hvert bord er det desværre nødvendigt at suspendere den nuværende pladsreserveringsordning.

Første gang man kommer, finder man derfor en ledig plads. Hvis man kommer jævnligt, kan den reserveres til senere bankospil, så længe, der er Corona restriktioner. På alle ledige pladser ligger en grøn seddel.

Hvis du ønsker at få pladsen fremover, skriver du medlemsnummer på sedlen og afleverer den i kasse ved udgangen.

Næste gang vil pladsen være reserveret til dig med en særlig Coronareservation på bordet

Kaffe og kager

 • Hjælperne i baren skænker kaffe/te op til spillerne
 • Dåsen med gratis småkager er fjernet
 • Vi har i stedet indkøbt pakker med 4 småkager i hver. Der vil blive udleveret 1 pakke sammen med kaffe/te
 • Man kan købe flere pakker for 2 kr. pr. stk.

I det omfang, vi falder over andre tilbud på indpakkede småkager, vil vi sælge disse til en billig pris. I øvrigt er det fortsat tilladt at medbringe egen kaffe/te og kage.

Ekstra rengøring 

 • Alle bordplader er grundigt rengjort/sprittet af, inden vi åbner
 • Alle håndtag og toiletter sprittes af, inden vi åbner og igen inden pausen

Kontrol af plader

 • Alle banko kontrolleres af de sædvanlige pladekontrollanter.
 • Spillere, der ønsker større afstand rejser sig og går om bag kontrollanten.

Hvis du bliver testet positiv, vil vi gerne hjælpe med at sikre smittesporing

Oplys derfor gerne til formanden, hvis du konstateres smittet med Corona virus og kan have smittet andre ved et bankospil. Mailadresse formand@taastrupbanko.dk eller tlf. 22515444 kan benyttes.

Vi vil derefter fortælle om det på hjemmesiden www.taastrupbanko.dk samt Facebook, så andre spillere kan tage deres forholdsregler.

Du er anonym. Dit navn bliver ikke nævnt i opslaget!

Alting har en bagside – også denne folder. Og den er næsten det vigtigste.

Derfor må vi være flere end 50 trods særligt forsamlingsforbud:

BEK nr. 865 af 13/06/2020 med senere ændringer indeholder bl.a. betingelser, som skal være opfyldt, for at man trods forsamlingsforbud kan være helt op til 500 personerved inden- og udendørs arrangementer med fast eller midlertidig sædeopstilling i lokaler og lokaliteter, hvor kunder, besøgende eller deltagere i det væsentlige sidder ned.

Særligt for indretningen gælder, at der skal være 2 m2 pr. person og 1 meter mellem hver person.

Vores bankospil er tilrettelagt efter disse retningslinjer.

                                          ooooooooooooooooooooo

Udluftning, påklædning og rygning:

Så længe coronarestriktionerne varer, vil vi lufte ud i pausen ved at åbne døren ved køkkenet ud mod Rødkælkevej. Rygere kan desuden benytte denne udgang.

                                           oooooooooooooooooooo

Der kan være problemer med at få tilstrækkelig varme. Vi har tæpper til udlån og ekstra varmeovne i fyringssæsonen, men opfordrer også spillerne til at tage fornuftigt (varmt) tøj på.

God fornøjelse!

 

 

 

 

 

 

JUBI så er det snart bankotid igen.

Taastrup Banko starter ny sæson søndag den 6. sept. 2020. Dørene åbner første gang kl.13.30.

Vi åbner lidt tidligere, da der vil være nogle nye tiltag pga. Corona, som vi skal efterleve.

Bl.a. er tidligere faste pladsreservationer annulleret, da vi har en afstandsrestriktion, der skal overholdes. 

Der vil være mulighed for at reservere din nye Corona plads 😉 så længe vi har disse restriktioner at rette os efter.

Der vil være håndsprit ved indgangen, samt på salgsbordene og ved kaffen.
Der vil være tydelige afstandsmarkeringer på gulv ved toiletter, kaffen/baren samt ved salgsbordene, som skal overholdes.

Håber i vil tage godt imod, de tiltag, som vi er blevet nødsaget til at indfører, for at det kunne blive muligt at komme til bankospil igen - hvilket vi har set frem til lige siden nedlukning i marts.  

Derfor kom i god tid, og find dig godt til rette 😍 med afstand og håndsprit.

Lidt ekstra info:

Dørene åbner som sagt kl. 13.30
Salgsbordene åbner 13.45
Spillet starter kl. 15.30

Husk at få fornyet din medlemskort for ny sæson 2020/2021.

Husk også at vi spiller vores kaffespil, som vi skulle have spillet den sidste bankodag. Dette spiller vi så i stedet den 6. sept. - så din kaffebon skal ombyttes til kaffespil.
Vi trækker også vores årsgevinst på kontrolkuponerne.

Så der er alt mulig grund til at komme til banko igen, der sker en masse spændende ting.

Vi glæder os til at byder jer velkommen - om andet så til en lidt anderledes opstart pga. Corona end vi er vant til - men hvis vi hjælper hinanden, har ja-hatten på, holder afstand, så skal det nok gå.  Det er vi helt sikre på.

 

Taastrup Banko støtter Broen Høje-Taastrup

Ekstraordinær generalforsamling 16.2.2020 kl. 13.45

Forhøjede gevinster i sæson 2019 - 2020

Glæd jer til den nye sæson, hvor mange gevinster er blevet forhøjet. 

Se mere under Priser og spil

 

 

Skaf et nyt medlem og deltag i lodtrækning om 1.000 kr.

Vær med til at skaffe flere spillere, så vi igen kan sætte gevinststørrelserne i vejret.

 1. Tag det nye medlem med til medlemsregistreringen, og få dit medlemsnummer noteret på indmeldelsesblanketten
 2. Når det nye medlem, har været her 5 gange, er der den 6. gang chokolade og et lod til lodtrækningen om 1.000 kr. til den, der har anbefalet medlemmet.
 3. Når 10 nye medlemmer har været her 5 gange (Der er udleveret 10 gange chokolade/lodder) trækker vi lod om 1.000 kr. blandt de medlemmer, der har anbefalet dem.

 

Et medlem kan anbefale flere og kan således få flere lodder med i lodtrækningen. Det nye medlem må ikke have været medlem i sæson 2016-2017 eller 2017-2018.

 

 

 

 

Gevinsterne i de ordinære spil er ændret

Der har været et rigtigt fin fremmøde i forårsmånederne i sæson 2016-2017. Derfor kan vi igen tillade os at ændre gevinststørrelsen på nogle af de ordinære spil.

Gevinsterne vil fremover være:

Spil 1 - 11: 1 række - 75 kr., 2 rækker - 125 kr. og 3 rækker - 200 kr.

Spil 12 - 23: 1 række - 100 kr.,  2 rækker - 150 kr. og 3 rækker - 225 kr.

 

 

 

 

 

Seneste nyt

27-05-2014

På dette sted vil vi fortælle kort om nyheder og ændringer til øvrige sider. Eventuelle ændringer vil samtidig være beskrevet mere uddybende på den side, de vedrører.