Julebanko trækninger 15. december 2019

 

Under salget af juletombolaen de sidste søndage forud for Julebankospillet den 15. december blev det oplyst, at der på nittelodderne ville blive udtrukket 2 vindere af hver 1.000 kr. i kontanter.

På selve dagen besluttede bestyrelsen at udtrække yderligere et lod, hvor gevinsten var en stor nisse.

Resultatet af lodtrækningen blev, at nittelod nr. 1327 og 2445 hver vandt 1.000 kr. i kontanter. Begge vindere var til stede og fik deres gevinster udleveret ved bankospillets afslutning. Nissen blev vundet på nittelod nr. 1918. Vinderen har endnu ikke meldt sig, men gevinsten kan fås udleveret på et bankospil i januar kvartal 2020. Og vinderen kan vælge en af to store nisser eller den fløjtende elg.

Desuden blev halvårsgevinsten på kontrolkuponerne udtrukket. Vinderen var medlem nr. 70, der var til stede og fik gevinsten udbetalt ved afslutningen af bankospillet.