Ekstraordinær generalforsamling 16.2.2020

Søndag den 16. februar kl. 13.45 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Taastrup Banko

Eneste punkt på dagsordenen var vedtægtsændringer.

De foreslåede ændringer blev vedtaget og er indarbejdet i foreningens love.

Se Love